PROGRAMLAR

Geri Dön
 • Perakendecilik

  Bu sertifika programı, perakende mağaza sahiplerine ve perakende mağazalardaki yöneticilere/yönetici adaylarına yöneliktir.

  Detaylar
 • İşletmecilik

  Bu sertifika programı, KOBİ'lerde çalışan ve işletmecilik eğitimi almamış teknik personeli hedeflemektedir. Ayrıca idari görevler almayı hedefleyen KOBİ çalışanları da bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar
 • Pazarlama

  Bu sertifika programı, KOBİ'lerde pazarlama ve satış elemanı olarak görev yapan personele yöneliktir. Ayrıca pazarlama ve satış alanında kendini yetiştirmek isteyen kişiler de bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar
 • Girişimcilik

  Bu sertifika programı, iş kurmak isteyenler, kendi işini kuranlar, işletme sahipleri veya yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar
 • Finansal Yönetim

  Bu sertifika programı, KOBİ'lerde muhasebe ve finans bölümünde ara eleman olarak görev yapan personel ile orta kademe yöneticilerine yöneliktir.

  Detaylar
 • Bankacılık

  Bu sertifika programı bankaların orta kademe yöneticileri ile banka çalışanlarına yöneliktir.

  Detaylar
 • Maliyet Muhasebesi

  Bu sertifika programı, işletmelerde maliyet muhasebesi departmanı elemanı, üretim departmanı elemanı, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışanlar ile kariyerinde maliyet muhasebesi alanında ilerleme hedefleyenler ve maliyet azaltımı ve verimliliği hedefleyen yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar
 • Yönetim Muhasebesi ve Karar Destek Sistemleri

  Bu sertifika programı, işletmelerde bütün düzeylerdeki yöneticiler ve kariyerini yönetici adayı olarak sürdürmeyi hedefleyenler ve yönetsel faaliyetlerde karar alma süreçlerinde etkin ve verimli karar alabilmek amacıyla bilgi teknolojilerinden faydalanmayı düşünenlere yöneliktir.

  Detaylar
 • Finansal Analiz

  Bu sertifika programı, başta işletmelerde finansal analist olarak çalışanlar olmak üzere; muhasebe ve finans departmanında çalışanlar, serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, kariyerinde yeminli mali müşavirliği ve finansal analist olarak çalışmayı amaçlayanlara ve her düzeydeki yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar
 • Finansal Muhasebe

  Bu sertifika programı, KOBİ'lerde serbest muhasebeci mali müşavir, mali müşavir, muhasebe departmanı elemanı ya da orta ve üst düzey yönetici olarak görev yapan personele yöneliktir.

  Detaylar
 • Muhasebe Bilgi Yönetimi

  Bu sertifika programı, KOBİ'lerde orta ve üst düzey yönetici, proje yönetici, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir olarak görev yapan personele yöneliktir.

  Detaylar
 • Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, yönetim ve organizasyon alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar
 • Genel Muhasebe Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, muhasebe alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar
 • Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, pazarlama yönetimi alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar
 • Perakendeciliğe Giriş Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, perakendecilik alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar
 • Büro Yönetimi Programı

  Bu sertifika programı rutin büro işlerini yapabilen büro elemanları yetiştirmeyi ve yöneticisinin üretkenliğini arttırabilecek, zamandan tasarruf sağlayacak, yöneticileri ve kurumu temsil edebilecek ve yöneticisinin iş yükünü hafifletebilecek büro elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Detaylar
 • Hukuk Sekreterliği

  Hukuk sekreterliği sertifika programı hukuk bürolarında çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • İşletme Sekreterliği

  İşletme Sekreterliği Sertifika Programı, yönetimin ve yöneticinin başarısında vazgeçilemeyecek katkıları olan sekreterleri yetiştirmeye yönelik olan özel bir sertifika programıdır.

  Detaylar

 • Yönetici Asistanlığı

  Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı, yöneticilerini pek çok rutin ve özel işten kurtarabilen yönetici asistanlarını yetiştirmeye yönelik olan özel bir sertifika programıdır.

  Detaylar

 • İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları

  İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları Sertifika Programı, bilgi ve becerilerini geliştirerek mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek isteyen öğretmen, eğitim yöneticileri ve müfettişlere eğitim alanındaki gelişmeleri verecek ve terfi etmelerine yardımcı olacaktır.

  Detaylar

 • İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama

  İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama Sertifika Programı, eğitim - öğretim sürecinde kaynaştırma ve drama etkinliklerine yer veren ilköğretimde görevli kişilerin yükselmesinde de yardımcı olacaktır.

  Detaylar

 • Tıp Sekreterliği

  Tıp Sekreterliği Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • Temizlik Hizmetleri Yönetimi

  Program, temizlik hizmetleri işletmelerinde çalışan ancak, bunu bir diploma ve sertifika ile belgeleyemeyen deneyimli çalışanlar yanında, mesleğe yeni başlamış ya da başlayacak olan kişilere eğitim vermek amacıyla tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • Vergi Uygulamaları

  Program, temizlik hizmetleri işletmelerinde çalışan ancak, bunu bir diploma ve sertifika ile belgeleyemeyen deneyimli çalışanlar yanında, mesleğe yeni başlamış ya da başlayacak olan kişilere eğitim vermek amacıyla tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Ekonomi

  Finansçı olmayanlar için finansal ekonomi sertifika programı finansal piyasalara ilişkin bilgi kazanmak ve yorum kabiliyetini geliştirmek isteyen yöneticilere ve yönetici adaylarına yöneliktir.

  Detaylar

 • Catering Hizmetleri İşletmeciliği

  Programın hedef kitlesi, yeni meslek edinenlerle bu işletmelerde hâlihazırda çalışan, ancak herhangi bir diploma veya sertifikaya sahip olmayan kişilerdir. Lise ve dengi okul mezunu olmak bu program için yeterlidir. Ancak kendisini catering yöneticiliği konusunda geliştirmek isteyen önlisans ve lisans mezunu yöneticisi adayları da programa başvurabilirler.

  Detaylar

 • Dış Ticaret Uzmanlığı

  Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışanlar, dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile birlikte dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir.

  Detaylar

 • Muhasebe ve Yönetim

  Muhasebe ve Yönetim Sertifika Programı, özellikle muhasebe ve finansman alanında eğitim almamış teknik yöneticiler başta olmak üzere,  işletmelerin tüm işlevleri ile ilgili alanlarda yöneticilik hedefleyenler ve kariyerini ilerletmek isteyenlere yöneliktir.

  Detaylar

 • Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı

  Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı Sertifika Programı, bilgi sistemleri konusundaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyen bilgi sistemleri departmanı çalışanları ve yöneticileri ile kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında sistem analisti, proje yöneticisi ve kullanıcı olarak rol almak isteyenler ve kariyer hedefine kurumsal kaynak planlaması sertifikası ile ulaşmak isteyenler başta olmak üzere; yönetici ve yönetici adaylarına, mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere yöneliktir.

  Detaylar

 • İş Yaşamı ve Hukuku

  İş Yaşamı ve Hukuku Sertifika Programı; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerinden oluşmaktadır.

  Detaylar

 • Kurumsal İletişim

  Kurumsal İletişim Sertifika Programı; İletişim Bilgisi, İkna ve Konuşma, Örgütsel Davranış derslerinden oluşmaktadır.

  Detaylar

 • Turizm

  Turizm Sertifika Programı, Genel Turizm Bilgisi, Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri derslerinden oluşmaktadır.

  Detaylar

 • İngilizce (A1 Düzeyi)

  İngilizce Sertifika Programı (A1 Düzeyi), günlük yaşamda kullanılabilecek dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

  Detaylar

 • İngilizce (A2 Düzeyi)

  İngilizce Sertifika Programı (A2 Düzeyi), günlük yaşamda kullanılabilecek dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

  Detaylar

 • İngilizce (B1 Düzeyi)

  İngilizce Sertifika Programı (B1 Düzeyi), güncel konularla ilgili sohbet edebilme ve kendini kolaylıkla ifade edebilme gibi dil becerilerini kazandıracaktır.

  Detaylar

 • Teaching Knowledge Test

  Bu sertifika programı dil öğretim yeterliliklerini uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile belgelendirmek isteyen, ana dili İngilizce olmayan İngilizce öğretmeni ve adaylarına yöneliktir.

  Detaylar

 • Turkcell Perakendeciliğe Giriş

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Turkcell Perakendecilikte Müşteri

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Turkcell Mağazada Pazarlama Yönetimi

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Temel Düzey Finansal Okuryazarlık

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • İleri Düzey Finansal Okuryazarlık

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Batı Avrupa Perakendecilik

  Bu sertifika programı, perakende mağaza sahiplerine ve perakende mağazalardaki yöneticilere/yönetici adaylarına yöneliktir.

  Detaylar

 • Batı Avrupa İşletmecilik

  Bu sertifika programı, KOBİ'lerde çalışan ve işletmecilik eğitimi almamış teknik personeli hedeflemektedir. Ayrıca idari görevler almayı hedefleyen KOBİ çalışanları da bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar

   

 • Batı Avrupa Pazarlama

  Bu sertifika programı, KOBİ'lerde pazarlama ve satış elemanı olarak görev yapan personele yöneliktir. Ayrıca pazarlama ve satış alanında kendini yetiştirmek isteyen kişiler de bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar

   

 • Batı Avrupa Girişimcilik

  Bu sertifika programı, iş kurmak isteyenler, kendi işini kuranlar, işletme sahipleri veya yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar

   

 • Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş

  Bu sertifika programı, perakendecilik alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

   

 • Batı Avrupa Yönetim ve Organizasyon

  Bu sertifika programı, yönetim ve organizasyon alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

   

 • Türkçe Sertifika Programı

  Türkçe Sertifika Programının amacı, dünya dil ailesi en eski en yaygın konuşulan dillerinden biri olan Türkçe’yi öğretmek ve Program adaylarını Türkçe’yi bir iletişim dili olarak iş, eğitim ve sosyal çevrelerder kullanabilecek düzeye eriştirmektir.

  Detaylar

   

 • Hakem Eğitimi Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, mevcut hakemler ile hakem adaylarına yöneliktir.

  Detaylar
 •  

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Sertifika Programı

  Bu programı tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten ve işleyen birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

  Detaylar
 •  

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programı

  Bu programı tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten ve işleyen birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

  Detaylare-Sertifika Programları Koordinatörlüğü

e-Destek hizmeti için tıklayın

Beni Bilgilendir

e-Sertifika Programları hakkında bilgilendirme e-postaları almak için e-posta adresinizi sisteme kaydedin.

e-Posta

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2014 Bahar dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı
MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında sertifika temelli hizmetiçi eğitim programları protokolü imzalandı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2014 Bahar Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Programı, kamu ve özel kuruluşlara, karar verme...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.