9590 - YEREL YÖNETİM MEVZUATI - 1

Geri Dön

9590 - Yerel Yönetim Mevzuatı - 1

Günümüzde bireylerin ihtiyaçlarının değişmesi ve çeşitlenmesi, hızlı kentleşme gibi olgularla karşı karşıya kalan yerel yönetimlerin imkanlarının arttırılarak, çalışanlarının geliştirilerek bu gelişmelere uyum sağlamaları beklenmektedir.
Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridirler. Personelin etkinliği ve uzmanlığı ise örgütün verimliliği ile doğrudan ilişkilidir. Yerel yönetimlerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması, tüm kamu kesiminin etkinliği ve verimliliğini olumlu etkileyecek, halkın yönetime katılımı ve reformlara desteğini arttıracaktır.
Yerel Yönetimler Mevzuatı kitabında yerel yönetimlerde yöneticilerin ve çalışanların verimliliğini ve performansını yükseltecek şekilde yasal konular ele alınmaktadır.

Sorumlu Oldukları Konular

  Belediye Kanunu (1.Ünite)
  • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
  • Belediyenin organları

  Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2.Ünite)
  • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
  • Büyükşehir belediyesinin organları

  İl Özel İdaresi Kanunu (3.Ünite)
  • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
  • İl Özel İdaresinin organları

  Köy Kanunu (4.Ünite)
  • Köyün organları

  Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (5.Ünite)
  • Kuruluş
  • Birliğin organları

  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (6.Ünite)
  • Amaç ve Kapsam
  • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
  • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

  Kamu İhale Kanunu (7.Ünite)
  • Temel ilkeler
e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders
e-Kitap
e-Televizyon
e-Alıştırma  
e-Sınav
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap  
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


Yerel Yönetimler Mevzuatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2009.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.