9578 - HİJYEN VE SANİTASYON

Geri Dön

9578 - Hijyen ve Sanitasyon

Tıp dilinde sağlık bilgisi anlamına gelen hijyen, birey ve toplumlarda sağlığın korunması ve devam ettirilmesi için gerekli bilgilerin ve uygulamaların toplamıdır. Özellikle, insanların toplu yaşamak zorunda oldukları, okul, iş yeri, hastane ve fabrika gibi alanlarda hijyen kurallarına uyulması insan sağlığı için adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü hijyenle mikroorganizmaların çoğalması ve insanlara bulaşmasının önlenmesi amaçlanarak gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu bağlamda ele alınan bir diğer kavram sanitasyondur. Hijyen ve sanitasyon aslında birbirini tamamlayan ve birbiri ile ilgili olan kavramlardır. Daha çok gıda sektörü ve besinlerdeki hijyen koşullarının sağlanması olarak bilinen ve uygulamalı bir bilim dalı olarak kabul edilen sanitasyon; yiyecek-içecek işletmelerinde araç ve gereçler ile ortamda bulunan sağlığa zararlı mikroorganizmaların güvenli bir düzeye düşürülmesini sağlamak üzere, gerekli olan ısı ve kimyasal madde kullanımını kapsayan bir süreçtir. Gerek hijyen gerekse sanitasyonda yer alan, besinlere ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremelerinin sınırlandırılması amacıyla uygulanan işlem grubuna ise dezenfeksiyondenir. Aynı amaçla uygulanan bir başka işlem sterilizasyondur. Dezenfeksiyonda sadece hastalık yapıcı ve zarar verici mikroorganizma ve canlılar hedef alınırken; sterilizasyonda ortamda ve eşyada bulunan tüm mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanır.

Hijyen, sanitasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarında her geçen gün gelişen farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Burada, gıdaların, eşyaların ve yüzeylerin arındırmasında mikroorganizma ve kirlerin yapısal özellikleri etkili olmakta; sağlanan iyilik koşullarının sürdürülmesi için bazı sağlık kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Hijyen ve sanitasyonla ilgili olarak; kişisel hijyen, personel hijyeni, besin hijyeni, su hijyeni yanında, günümüzde bina hijyeninden de söz etmek mümkündür. Hijyen ve sanitasyon işlemlerinin belli bir kalite standardında yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kalite güvence sistemleri geliştirilmiştir. Bugün, birçok işletme sağlık koşullarına uygun hizmet verdiğinin bir göstergesi olarak bu belgeleri almaktadır.

Üniteler

 1. Mikroorganizmalar

 2. Bulaşık Yıkama ve Sanitasyon

 3. Kişisel Hijyen ve Üniformalar

 4. Personel Hijyeni

 5. Yüzme Havuzu Sularında Hijyen

 6. Suların Dezenfekte Edilmesi

 7. Depolar ve Depolarda Hijyen Sağlama

 8. Bakterilerin Bulaşma Yolları ve Besin Zehirlenmeleri

 9. Hastane Binalarında Hijyen

 10. Bina Hijyen Güvenliği

 11. Dezenfektanların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

 12. Kalite Belgelendirme

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders
e-Kitap
e-Televizyon
e-Alıştırma  
e-Sınav
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap  
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


Hijyen ve Sanitasyon, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2009.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.