9501 - MESLEKİ YAZIŞMALAR

Geri Dön

9501 - Mesleki Yazışmalar

Sekreter resmi yazı, iş yazısı, özel yazı, rapor gibi yazılı iletişim araçları ile şirketlerinin diğer şirketlerle iletişimini sağlamada önemli bir rol üstlenir. Bir sekreter resmi ve iş yazılarında uygulanan kuralları bilmek zorundadır. T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 10/10/1984 tarihi ve 3056 sayılı Kanunun, 18/10/2004 Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü ise yazıların şekil yönünden birlik ve benzerlik sağlanması için 1975 yılında Türk Standardı 1390 doküman numarasıyla “İş Yazılarının Düzenlenmesi” adlı bir standart belirlemiştir. Bu standart hala yürürlüktedir. İş yazılarında sekreter bu standardı dikkat alır.

Özel yazılar, remi ve iş yazılarına göre daha kısa olduğu için sekreter bu yazıları çok kısa sürede yazabilmeli, düşüncelerini kolay bir şekilde sözcüklere dökebilmelidir. Sekreterlerin; yöneticisinin hazırladığı bir raporu yazmak, kontrol etmek, dağıtımını sağlamak, rapor konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi toplamak, araştırma yapmak gibi görevleri vardır.

Mesleki Yazışmalar kitabında sekreterlerin hem Türkçe hem de İngilizce iş yazışmalarını yazabilmelerini sağlayan konulara yer verilmektedir.

Üniteler

 1. Yazılı İletişim

 2. Yazım Kuralları

 3. Resmi Yazılar

 4. Resmi Yazı Türleri

 5. İş Yazıları

 6. İş Yazısı Türleri ve Özgün İçerikleri

 7. Özel Yazılar

 8. Özgeçmiş

 9. Raporlar

 10. Rapor Hazırlama Süreci

 11. Mesleki Yazışmalarda İngilizcenin Önemi

 12. İngilizce İş Yazısı Türleri ve Özellikleri

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders
e-Kitap
e-Televizyon
e-Alıştırma  
e-Sınav
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap  
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


Mesleki Yazışmalar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.