4193 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Geri Dön

4193 - İnsan Kaynakları Yönetimi

Rekabet gücü yüksek, ünlü ve büyük işletmelerin tümü kendilerini bu konuma getiren gücün, insana yaptıkları yatırım olduğunu söylemektedirler. Bu işletmelerin insan kaynakları profiline bakıldığında iyi eğitim almış, çevreyi analiz edebilen, araştıran, sürekli öğrenen ve öğreten, gelecek vizyonu olan, paylaşmasını bilen, uyum yeteneği olan, değişime açık kişilerin çoğunlukta olduğu görülür. Nitelikli iş gücüne sahip olmak rekabette üstün olma çabasının ön koşuludur. Bu iş gücünün doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılmaları da gerekmektedir. Bu koşul ve gerekçeler günümüz işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ve yöneticilerini vazgeçilmez yapar. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı mutlu, verimli ve pozitif düşünen çalışanlar yaratmaktadır.

Elinizdeki kitap, bu amacı gerçekleştirmek isteğinde olan kişilere yol ve yöntem göstermek için yazılmıştır. Toplam 14 üniteden oluşan kitabın her bir ünitesi ayrı bir insan kaynakları yönetimi işlevini ele almaktadır. Beş yazarlı olan bu yapıt, Anadolu Üniversitesi'nin konusunda uzman çok değerli akademisyenleri tarafından uzaktan öğretim tekniğine uygun olarak kaleme alınmıştır.

Kitabın günümüze kadar insan kaynakları yönetimi alanında ortaya çıkan değişiklikleri ve yeni yaklaşımları yansıtmasına özen gösterilmiştir. Konuların hazırlanmasında çok sayıda yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılmış, iş dünyasından örneklerle konuların daha kolay anlaşılır hale getirilmesine çaba gösterilmiştir.

Üniteler

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi

 2. İş Analizi

 3. İnsan Kaynakları Planlaması

 4. Personel Bulma ve Seçme

 5. Oryantasyon

 6. Eğitim

 7. Kariyer Yönetimi

 8. Performans Değerlemesi

 9. Ücret Yönetimi

 10. İş Değerlemesi

 11. Disiplin

 12. İşgören Sağlığı ve İş Güvenliği

 13. Çalışma İlişkileri

 14. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders  
e-Kitap  
e-Televizyon
e-Alıştırma
e-Sınav
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap
Eşzamanlı e-Danışmanlık
Ders Kitabı


İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.