4192 - İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Geri Dön

4192 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İş sağlığı ve iş güvenliği, işyerlerinde işin yürütülmesi sırasında doğan olumsuz şartlardan çalışanları korumak, üretimin devamını sağlamak ve verimliliği artırmak için yapılan çalışmaları ifade etmektedir. İnsanlar, eski çağlardan beri sağlıkları ve yaşamları açısından tehlikeli olabilecek işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. Ancak iş sağlığı ve iş güvenliği kavramı sanayileşme ile birlikte ortaya çıkmıştır.

Günümüzde de çalışma yaşamı içinde çeşitli riskler bulunmaktadır. Bunlar arasında çalışanları tehdit eden en önemli risk iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanların refah seviyesini yükseltirken bir yandan da insan hayatı ve çevre yönelik tehlikeleri artırmaktadır. Ulaşılan yüksek teknolojilere ve bunların sağladığı rahat yaşam koşullarına rağmen, kaza ve hastalık risklerini bütünüyle ortadan kaldırmak da mümkün olamamaktadır. Bu aşamada iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri devreye girerek kaza ve hastalık risklerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Üniteler

 1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi

 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi

 3. İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri

 4. İş Kazalarına ve İşçi Sağlığı Sorunlarına Karşı Alınabilecek Önlemler

 5. Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü

 6. İş Güvenliği Hakkının Ortaya Çıkışı

 7. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı

 8. İşverenin Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluk Türleri

 9. İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

 10. İşverenin Sorumluluğunun Koşulları ve Bunun Diğer Sorumluluk Halleriyle Karşılaştırılması

 11. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davaları

 12. İşçinin Ölümü Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 13. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davaları

 14. İş Güvenliği Tedbirlerini Almayan İşverenlere Uygulanacak Kamu Hukuku Yaptırımları

 15. Türkiye’de İş Güvenliği Denetiminin Örgüt Yapısı

 16. Türkiye’de İş Güvenliği Denetiminin Uygulanışı

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders  
e-Kitap
e-Televizyon
e-Alıştırma
e-Sınav  
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.