3486 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Geri Dön

3486 - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi ve beceriler, özellikle değişen ve gelişen teknolojilere bağlı olarak edindikleri öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı alnındaki bilgi ve beceriler, öğretmenlik mesleğinde geçirdikleri sürece bağlı olarak güncelliğini yitirebilmektedir. Ayrıca, öğretim yöntemleri ve teknolojisi alanındaki yeni gelişmelerin, öğretme-öğrenme sürecine transferi için öğretmenlere, bu transferi başarı ile yapabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılmasına ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme becerilerine ilişkin eğitim almaları, teknolojinin dinamik bir olgu olmasına da bağlı olarak, süreklilik göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimleri içinde belki de en fazla gereksinim teknoloji ve buna bağlı olarak da öğretim materyali geliştirme konusunda olacaktır. Bu derste eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan materyallere ilişkin kavramlar, uygulamalar ve öngörüler sunulmuştur.

Üniteler

  1. Öğretim Teknolojisi ve İlgili Kavramlar

  2. Öğretim Teknolojisi ve İletişim İlişkisi

  3. Öğretim Durumlarının Planlanması

  4. Öğretim Materyallerinin Seçimi ve Tasarımı

  5. Öğretim Teknolojilerinin Öğretim Sürecindeki yeri ve Kullanımı: Görsel-İşitsel Materyaller

  6. Öğretim Teknolojilerinin Öğretim Sürecindeki yeri ve Kullanımı: Çoklu Ortam Destekli Öğretim Materyalleri

  7. Bilgisayar ve İnternet Ortamında Öğretim

  8. Eğitim Yazılımları

  9. Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi

  10. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi ve Öğretim Teknolojileri

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders
e-Kitap
e-Televizyon  
e-Alıştırma  
e-Sınav
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap  
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2007.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.