2465 - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Geri Dön

2465 - Tüketici Davranışları

İnsanlık yaşamı ilk çağlardan bugüne dek üretim ve tüketim üzerine kurulmuştur. Doğal kaynaklardan başlayan üretim eylemi, giderek çeşitlenmiş ve gelişen üretim araçları ile oluşturulan mallar ve hizmetler, nitelik ve nicelik olarak hızla çoğalmıştır. Kuşkusuz üretim eylemi tüketim eylemine koşut olarak gerçekleştirilir. Tüketicisi olmayan bir üretim ekonomik bir anlam taşımaz. Buradan yola çıkarak üretimi gerçekleştiren işletmeler, tüketiciyi daha iyi kavrama, tüketiciyle bütünleşme zorunluluğunu duymuşlardır. Tüketicinin bir mal ya da hizmeti neden tükettiği ya da tüketmediği sorusunun yalın bir yanıtı yoktur. Çünkü tüketici birey düşünür, yaratır, duygularını ve sezgilerini öne çıkarır. Tüketicinin içyüzünü çözmek için öncelikle insanı, insan davranışlarını çözmemiz gerekir.

İşte "tüketici davranışı" bu çözümlemeyi yapmayı hedefleyen, bunun için çeşitli bilim dallarını bütünleştirmeye çaba gösteren bir alandır. Tüketicilerin davranışları çözümlenirken iki temel etkenler kümesi üzerinde durulur: Bireysel (psikolojik) etkenler ve toplumsal kültürel etkenler. Bireysel etkenler algılama, öğrenme, bellek, güdülenme, kişilik, yaşam biçimi ve tutumların incelenmesini gerektirir. Toplumsal etkenler ise grup, aile, toplumsal sınıflar, kültür, kişisel etki ve yeniliklerin yayılması süreci üzerinde durur. Her iki kümenin incelenmesinde de tüketici davranışlarını çözümleyen öğelere ağırlık verilir. Konumuzun insan olması ve insan davranışlarını etkileyen etkenleri tümüyle çözümleyememiş olmamız, tüketici davranışlarında da çözümlenemeyen ve açıklanamayan pek çok noktanın bulunmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Üniteler

 1. Tüketici Davranışına Giriş

 2. Tüketici Davranışında Algılama

 3. Tüketici Davranışında Öğrenme ve Bellek

 4. Tüketici Davranışında Güdülenme

 5. Tüketici Davranışında Kişilik ve Yaşam Biçimi

 6. Tüketici Davranışında Tutumlar

 7. Tüketici Davranışında Grup Etkisi ve Danışma Grupları

 8. Tüketici Davranışında Aile

 9. Tüketici Davranışında Kişisel İletişim ve Görüş Önderleri

 10. Tüketici Davranışında Toplumsal Sınıflar

 11. Tüketici Davranışında Kültür

 12. Tüketici Davranışında Yeniliklerin Yayılması

 13. Tüketici Karar Verme Sürecinde Sorunun Belirlenmesi ve Bilgilerin Araştırılması

 14. Tüketici Karar Verme Sürecinde Seçeneklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 15. Tüketici Karar Verme Sürecinde Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışı

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders
e-Kitap
e-Televizyon
e-Alıştırma  
e-Sınav
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap  
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


Tüketici Davranışları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2006.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.