2042 - GENEL TURİZM BİLGİSİ

Geri Dön

2042 - Genel Turizm Bilgisi

Turizm, insanların yaşam standartlarının yükselmesi, yoğun bir tempoda çalışan insanlar için zorunlu bir gereksinim olduğunun anlaşılması, yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak son yıllarda hızla gelişen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Katılanların gerek kendi ülke sınırları içerisinde, gerekse farklı ülkelere yaptıkları seyahatlerle turizm, ülkelerin kalkınmasına ve olumlu toplumsal etkileşmelerin gelişmesine yön veren sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, ödemeler dengesi üzerine olumlu etkisi, istihdam ve milli geliri artırıcı yöndeki etkileri dikkate alındığında turizmin, az gelişmiş ülkeler için adeta bir can simidi olduğu görülür. Ancak, turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir düzende gelişme göstermesi için koruma ve kullanma dengesi içerisinde yürütülmesi, sürdürülebilir turizm politikaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bugün, geleneksel olarak yürütülen deniz-güneş-kum turizmine karşı geliştirilen alternatif turizm türleri bu politikaların sonucunda üretilmiştir. Doğal ve kültürel zenginliklere bağlı olarak geliştirilen yeni turizm türlerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Farklı kavramlar ve destinasyonlarla pazarlanan ülkeler için her bir çekicilik unsuru adeta bir farklı turizm türü haline gelmiştir. Festivaller, kongreler, fuarlar, dini yerler, önemli gün kutlamaları gibi çeşitli kültürel ve sanatsal olaylar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasında ülkelerin kamu yönetimleri yanında, çeşitli sivil toplum örgütlerinin de katkıları olduğu unutulmamalıdır.

Üniteler

  1. Boş Zaman, Turizm ve Turist Kavramlar

  2. Turizm Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

  3. Turizmin Tarihi ve Turizmin Gelişmesini Etkileyen Unsurlar

  4. Turizm Endüstrisi

  5. Turizm Talebi

  6. Turizm ve Ekonomik Çevre

  7. Turizm Toplumsal ve Fiziksel Çevre İlişkisi

  8. Türkiye’de Turizm

  9. Türkiye’de Turizm Endüstrisinin Yapısı

  10. Kamu Yönetiminde Turizm ve Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders
e-Kitap
e-Televizyon
e-Alıştırma  
e-Sınav  
e-Danışmanlık  
e-Sesli Kitap  
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.