1001 - GENEL MUHASEBE

Geri Dön

1001 - Genel Muhasebe

Günlük konuşmalarda, değişik konulardaki televizyon programlarında ve günlük gazete ve dergilerdeki yazılarda "muhasebe" sözcüğünün, "denge", "hesabını bilme", "bir işin veya olayın ne getirip ne götüreceği", "neye sahip olup olmadığı", anlamında "bu işin muhasebesini yaptın mı?", "bunu muhasebesini yapmak gerekir" gibi ifadelerin içinde çoğu kişi tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bu ve buna benzer ifadelerde teknik olarak muhasebenin anlamı üzerinde durulmamasına karşın, muhasebenin ne olduğu çok iyi vurgulanmaktadır. Nitekim çoğu kimse muhasebeyi sadece mesleği muhasebeci olanların uğraştığı ve içinde bulunduğu oldukça teknik bir alan olarak düşünür. Gerçekte, işletme yönetimi ve işletmelerin çevresini oluşturan ortaklar, kredi verenler, müşteriler, işletmeye mal satanlar, devlet kurumları, hükümetler, işçi sendikaları, rakipler, sivil toplum örgütleri, aile fertleri şu veya bu şekilde herkesin muhasebe ile yakınlığı vardır. Çünkü muhasebe yapılan faaliyetleri ve buna bağlı olarak meydana gelen ve gelebilecek değişmeleri saptar ve bu değişmelere ait verileri yeni kararların alınmasında ve faaliyetlerin izlenmesinde tekrar kullanılabilir bilgiler getirir.

Üniteler

 1. İşletme ve Muhasebe

 2. Mali Tablolar

 3. Hesaplar

 4. Muhasebede Kayıt Belgeleri ve Defterler

 5. Muhasebe Süreci

 6. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

 7. Stoklar

 8. Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler

 9. Alacaklar

 10. Duran Varlıklar

 11. Mali Borçlar

 12. Borçlar

 13. Özkaynaklar

 14. Gelirler ve Giderler

 15. Dönemsonu İşlemleri

 16. Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri

 17. Duran Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri

 18. Borçlara Ait Dönemsonu İşlemleri

 19. Gelir ve Giderlere Ait Dönemsonu İşlemleri

 20. Dönemsonu Mali Tablolar Düzenlenmesi (Muhasebe Dönemine İlişkin Bütün Bir Uygulama)

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders  
e-Kitap
e-Televizyon
e-Alıştırma
e-Sınav
e-Danışmanlık
e-Sesli Kitap
Eşzamanlı e-Danışmanlık  
Ders Kitabı


Genel Muhasebe, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2005.

Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Bahar dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Türkçe Sertifika Programı
Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programı (TSP) ile Türkçe öğrenmeye hemen başlayabilirsiniz....

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Bahar Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Programı, kamu ve özel kuruluşlara, karar verme...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.